Pre-Umrah Traveler Webinar Series

Virtues of the Haramain
Sh Yaser Birjas
27th Oct 2022

The Good & The Bad Deeds in the Haramain
Sh Waleed Basyouni
8th Nov 2022

Madinah Al-Munawwarah: The Illuminated City
Sh Yaser Birjas
15th Nov 2022

The Etiquette of Visiting Masjid An-Nabawi
Sh Yahya Ibrahim
22nd Nov 2022